Máy Gạo Việt Hương


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Máy Gạo Việt Hương

Điện thoại:  096 644 51 04

Địa Chỉ

Ea Yiêng - Phước An, Tân Tiến, Krông Pắc, Đắk Lắk, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Cửa hàng tạp hoá và siêu thị.

Tên: Máy Gạo Việt Hương

Lĩnh vực hoạt động: Cửa hàng tạp hoá và siêu thị

Lĩnh vực:  Đồ ăn »  Cửa hàng tạp hoá và siêu thị

Ngành: Cửa hàng tạp hóa

Bộ quy tắc ISIC  4711

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Máy Gạo Việt Hương là bao nhiêu?
Số điện thoại của Máy Gạo Việt Hương là 096 644 51 04.
Q2
Máy Gạo Việt Hương tọa lạc ở đâu?
Máy Gạo Việt Hương tọa lạc tại Ea Yiêng - Phước An, Tân Tiến, Krông Pắc, Đắk Lắk, Vietnam.
Q3
Máy Gạo Việt Hương có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Máy Gạo Việt Hương theo số điện thoại 096 644 51 04.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa