Nhà Đất Hoàng Hà - Chuyên mua bán nhà đất Gò Vấp, Tân Bình


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Nhà Đất Hoàng Hà - Chuyên mua bán nhà đất Gò Vấp, Tân Bình

Điện thoại:  090 369 60 93

Trang web: nhadathoangha.vn

Email: hoanghaland7@gmail.com

Địa Chỉ

79 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Hồ sơ Truyền thông Xã hội

Hồ sơ Facebook

Mô tả Doanh nghiệp

Nhà Đất Hoàng Hà - Chuyên mua bán nhà đất Gò Vấp, Tân Bình đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản Thương Mại.

Tên: Nhà Đất Hoàng Hà - Chuyên mua bán nhà đất Gò Vấp, Tân Bình

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản; Bất Động Sản Thương Mại

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản Thương Mại

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, Bất Động Sản Thương Mại

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Nhà Đất Hoàng Hà - Chuyên mua bán nhà đất Gò Vấp, Tân Bình là bao nhiêu?
Số điện thoại của Nhà Đất Hoàng Hà - Chuyên mua bán nhà đất Gò Vấp, Tân Bình là 090 369 60 93.
Q2
Nhà Đất Hoàng Hà - Chuyên mua bán nhà đất Gò Vấp, Tân Bình tọa lạc ở đâu?
Nhà Đất Hoàng Hà - Chuyên mua bán nhà đất Gò Vấp, Tân Bình tọa lạc tại 79 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Nhà Đất Hoàng Hà - Chuyên mua bán nhà đất Gò Vấp, Tân Bình có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Nhà Đất Hoàng Hà - Chuyên mua bán nhà đất Gò Vấp, Tân Bình theo số điện thoại 090 369 60 93.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Nhà Đất Hoàng Hà - Chuyên mua bán nhà đất Gò Vấp, Tân Bình là gì?
Trang web của Nhà Đất Hoàng Hà - Chuyên mua bán nhà đất Gò Vấp, Tân Bình là nhadathoangha.vn.

Doanh nghiệp tại Mã Bưu Chính 700000

10353 Doanh nghiệp tại 700000

700000 Biểu đồ thang màu thể hiện Mật độ Doanh nghiệp

Mã vùng

Giá

Các Hạng Mục

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa