Nhà Hàng Phương Nam 300


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ của doanh nghiệp

Cao VĂN PHÁT

Chức danh: Tổng Giám đốc

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Nhà Hàng Phương Nam 300

Điện thoại:  0838 996 745

Trang web: www.nhahangphuongnam300.net

Email: phuongnam300@yahoo.com.vn

Địa Chỉ

300 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Hồ sơ Truyền thông Xã hội

Hồ sơ Facebook

Mô tả Doanh nghiệp

Nhà Hàng Phương Nam 300 đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Nhà hàng.

Tên: Nhà Hàng Phương Nam 300

Lĩnh vực hoạt động: Nhà hàng Việt Nam; Nhà hàng

Lĩnh vực:  Nhà hàng »  Nhà hàng

Ngành: Nhà hàng Việt Nam, Nhà hàng và các hoạt động dịch vụ thực phẩm điện thoại di động

Bộ quy tắc ISIC  5610

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Nhà Hàng Phương Nam 300 là bao nhiêu?
Số điện thoại của Nhà Hàng Phương Nam 300 là 0838 996 745.
Q2
Nhà Hàng Phương Nam 300 tọa lạc ở đâu?
Nhà Hàng Phương Nam 300 tọa lạc tại 300 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Nhà Hàng Phương Nam 300 có đầu mối liên hệ chính không?
Cao VĂN PHÁT (Tổng Giám đốc) tại Nhà Hàng Phương Nam 300.
Q4
Nhà Hàng Phương Nam 300 có địa chỉ liên hệ liên kết nào khác không?
Chúng tôi có thêm 1 liên hệ cho Nhà Hàng Phương Nam 300. Chúng bao gồm: Nha Hang Phương Nam.
Q5
Địa chỉ web (URL) của Nhà Hàng Phương Nam 300 là gì?
Trang web của Nhà Hàng Phương Nam 300 là www.nhahangphuongnam300.net.

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,13 ki-lô-mét
 0,14 ki-lô-mét
 0,15 ki-lô-mét
 0,16 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa