Sàn Giao Dịch Bđs Chung Anh


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Sàn Giao Dịch Bđs Chung Anh

Điện thoại:  0388 898 888

Trang web: bdschunganh.com

Email: bdschunganh@gmail.com

Địa Chỉ

Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam
Chỉ hướng

Hồ sơ Truyền thông Xã hội

Hồ sơ Facebook

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Sàn Giao Dịch Bđs Chung Anh

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Sàn Giao Dịch Bđs Chung Anh là bao nhiêu?
Số điện thoại của Sàn Giao Dịch Bđs Chung Anh là 0388 898 888.
Q2
Sàn Giao Dịch Bđs Chung Anh tọa lạc ở đâu?
Sàn Giao Dịch Bđs Chung Anh tọa lạc tại Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam.
Q3
Sàn Giao Dịch Bđs Chung Anh có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Sàn Giao Dịch Bđs Chung Anh theo số điện thoại 0388 898 888.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Sàn Giao Dịch Bđs Chung Anh là gì?
Trang web của Sàn Giao Dịch Bđs Chung Anh là bdschunganh.com.