San giao dich BDS Kimhouse


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với San giao dich BDS Kimhouse

Điện thoại:  090 766 77 56

Trang web: www.kimhouse.com.vn

Địa Chỉ

Phu Huu, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

San giao dich BDS Kimhouse đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: San giao dich BDS Kimhouse

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của San giao dich BDS Kimhouse là bao nhiêu?
Số điện thoại của San giao dich BDS Kimhouse là 090 766 77 56.
Q2
San giao dich BDS Kimhouse tọa lạc ở đâu?
San giao dich BDS Kimhouse tọa lạc tại Phu Huu, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
San giao dich BDS Kimhouse có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với San giao dich BDS Kimhouse theo số điện thoại 090 766 77 56.
Q4
Địa chỉ web (URL) của San giao dich BDS Kimhouse là gì?
Trang web của San giao dich BDS Kimhouse là www.kimhouse.com.vn.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa