Thông tin liên hệ

Liên hệ với Shop Ngọt

Điện thoại:  093 393 36 25

Địa Chỉ

17/3 kp thắng lơi, Dĩ An, Bình Dương, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quà tặng, thẻ, vật tư bên.

Tên: Shop Ngọt

Lĩnh vực hoạt động: Quà tặng, thẻ, vật tư bên

Lĩnh vực:  Mua sắm »  Quà tặng, thẻ, vật tư bên

Ngành: Quà tặng, thẻ, vật tư bên

Bộ quy tắc ISIC  4773

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Shop Ngọt là bao nhiêu?
Số điện thoại của Shop Ngọt là 093 393 36 25.
Q2
Shop Ngọt tọa lạc ở đâu?
Shop Ngọt tọa lạc tại 17/3 kp thắng lơi, Dĩ An, Bình Dương, Vietnam.
Q3
Shop Ngọt có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Shop Ngọt theo số điện thoại 093 393 36 25.