Thông tin liên hệ

Liên hệ với Shop Thanh Kiều

Điện thoại:  0378 232 090

Địa Chỉ

1250 Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Thiết kế đặc biệt.

Tên: Shop Thanh Kiều

Lĩnh vực hoạt động: Thiết kế đặc biệt

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Thiết kế đặc biệt

Ngành: Hoạt động thiết kế chuyên ngành

Bộ quy tắc ISIC  7410

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Shop Thanh Kiều là bao nhiêu?
Số điện thoại của Shop Thanh Kiều là 0378 232 090.
Q2
Shop Thanh Kiều tọa lạc ở đâu?
Shop Thanh Kiều tọa lạc tại 1250 Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam.
Q3
Shop Thanh Kiều có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Shop Thanh Kiều theo số điện thoại 0378 232 090.