Shophouse Thái Sơn Plaza


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Shophouse Thái Sơn Plaza

Điện thoại:  091 139 74 44

Địa Chỉ

20 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Shophouse Thái Sơn Plaza đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Các tổ chức thành viên khác.

Tên: Shophouse Thái Sơn Plaza

Lĩnh vực hoạt động: Điều tra riêng; Các tổ chức thành viên khác

Lĩnh vực:  Công nghiệp »  Các tổ chức thành viên khác

Ngành: Hoạt động điều tra, Hoạt động của thành viên các tổ chức khác được phân vào đâu

Bộ quy tắc ISIC  80309499

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Shophouse Thái Sơn Plaza là bao nhiêu?
Số điện thoại của Shophouse Thái Sơn Plaza là 091 139 74 44.
Q2
Shophouse Thái Sơn Plaza tọa lạc ở đâu?
Shophouse Thái Sơn Plaza tọa lạc tại 20 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Shophouse Thái Sơn Plaza có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Shophouse Thái Sơn Plaza theo số điện thoại 091 139 74 44.

Các công ty Tương tự Lân cận

 2,01 ki-lô-mét
 7,05 ki-lô-mét
 11,43 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa