Thông tin liên hệ

Liên hệ với Synodus

Điện thoại:  024 6673 7978

Trang web: synodus.com

Email: contact@synodus.com

Hồ sơ Truyền thông Xã hội

Hồ sơ Facebook

Chia sẻ tin tức Twitter

Mô tả Doanh nghiệp

Synodus được thành lập năm tháng 1 2019.

Tên: Synodus

Được thành lập: tháng 1 2019

Hỏi & Đáp

Q1
Synodus đã hoạt động kinh doanh được bao lâu?
Synodus đã hoạt động kinh doanh trong khoảng 4 năm.
Q2
Số điện thoại của Synodus là bao nhiêu?
Số điện thoại của Synodus là 024 6673 7978.
Q3
Synodus có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Synodus theo số điện thoại 024 6673 7978.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Synodus là gì?
Trang web của Synodus là synodus.com.