Tiệm Uốn Tóc Hoa


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Tiệm Uốn Tóc Hoa

Điện thoại:  091 901 66 67

Địa Chỉ

86 Đường Hồ Văn Tư, Phước Long, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Tiệm Uốn Tóc Hoa đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Dịch vụ cá nhân.

Tên: Tiệm Uốn Tóc Hoa

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ cá nhân

Lĩnh vực:  Dịch vụ địa phương »  Dịch vụ cá nhân

Ngành: Hoạt động dịch vụ cá nhân khác được phân vào đâu

Bộ quy tắc ISIC  9609

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Tiệm Uốn Tóc Hoa là bao nhiêu?
Số điện thoại của Tiệm Uốn Tóc Hoa là 091 901 66 67.
Q2
Tiệm Uốn Tóc Hoa tọa lạc ở đâu?
Tiệm Uốn Tóc Hoa tọa lạc tại 86 Đường Hồ Văn Tư, Phước Long, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Tiệm Uốn Tóc Hoa có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Tiệm Uốn Tóc Hoa theo số điện thoại 091 901 66 67.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa