Tiệm Vàng Kim Phát Hiệp Thành 2


Chỉnh sửa hoặc Xóa

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Tiệm Vàng Kim Phát Hiệp Thành 2

Điện thoại:  028 6250 9227

Địa Chỉ

Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Mua sắm.

Tên: Tiệm Vàng Kim Phát Hiệp Thành 2

Lĩnh vực hoạt động: Mua sắm

Lĩnh vực:  Mua sắm »  Mua sắm

Ngành: Thương mại bán lẻ, ngoại trừ xe có động cơ và xe máy

Bộ quy tắc ISIC  47

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Tiệm Vàng Kim Phát Hiệp Thành 2 là bao nhiêu?
Số điện thoại của Tiệm Vàng Kim Phát Hiệp Thành 2 là 028 6250 9227.
Q2
Tiệm Vàng Kim Phát Hiệp Thành 2 tọa lạc ở đâu?
Tiệm Vàng Kim Phát Hiệp Thành 2 tọa lạc tại Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.
Q3
Tiệm Vàng Kim Phát Hiệp Thành 2 có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Tiệm Vàng Kim Phát Hiệp Thành 2 theo số điện thoại 028 6250 9227.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa