Trường THCS Ba Trinh


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Trường THCS Ba Trinh

Điện thoại:  0793 816 183

Trang web: thcsbatrinh.pgdkesach.edu.vn

Email: thcsbatrinh@gmail.com

Địa Chỉ

Trường THCS Ba Trinh, ĐH3, Ba Trinh, Kế Sách, Sóc Trăng, Vietnam

Sóc Trăng (thành phố)

Chỉ hướng

Hồ sơ Truyền thông Xã hội

Hồ sơ Facebook

Mô tả Doanh nghiệp

Trường THCS Ba Trinh đặt trụ sở tại Sóc Trăng (thành phố). Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quân Đội.

Tên: Trường THCS Ba Trinh

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục; Quân Đội

Lĩnh vực:  Cộng đồng & Chính phủ »  Quân Đội

Ngành: Giáo dục, Các hoạt động quốc phòng

Bộ quy tắc ISIC  842285

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Trường THCS Ba Trinh là bao nhiêu?
Số điện thoại của Trường THCS Ba Trinh là 0793 816 183.
Q2
Trường THCS Ba Trinh tọa lạc ở đâu?
Trường THCS Ba Trinh tọa lạc tại Trường THCS Ba Trinh, ĐH3, Ba Trinh, Kế Sách, Sóc Trăng, Vietnam, Sóc Trăng (thành phố).
Q3
Trường THCS Ba Trinh có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Trường THCS Ba Trinh theo số điện thoại 0793 816 183.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Trường THCS Ba Trinh là gì?
Trang web của Trường THCS Ba Trinh là thcsbatrinh.pgdkesach.edu.vn.

Các công ty Tương tự Lân cận

 12,05 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa