UBND huyện Tiền Hải


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với UBND huyện Tiền Hải

Điện thoại:  092 729 82 03

Trang web: tienhaitb.gov.vn

Địa Chỉ

TT. Tiền Hải, Tiền Hải District, Thai Binh, Vietnam

Thái Bình (thành phố)

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

UBND huyện Tiền Hải đặt trụ sở tại Thái Bình (thành phố). Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí công chúng.

Tên: UBND huyện Tiền Hải

Lĩnh vực hoạt động: Quản lí công chúng

Lĩnh vực:  Cộng đồng & Chính phủ »  Quản lí công chúng

Ngành: Hoạt động quản lý hành chính chung

Bộ quy tắc ISIC  8411

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của UBND huyện Tiền Hải là bao nhiêu?
Số điện thoại của UBND huyện Tiền Hải là 092 729 82 03.
Q2
UBND huyện Tiền Hải tọa lạc ở đâu?
UBND huyện Tiền Hải tọa lạc tại TT. Tiền Hải, Tiền Hải District, Thai Binh, Vietnam, Thái Bình (thành phố).
Q3
UBND huyện Tiền Hải có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với UBND huyện Tiền Hải theo số điện thoại 092 729 82 03.
Q4
Địa chỉ web (URL) của UBND huyện Tiền Hải là gì?
Trang web của UBND huyện Tiền Hải là tienhaitb.gov.vn.

Các công ty Tương tự Lân cận

 4,4 ki-lô-mét
 5,64 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa