Thông tin liên hệ

Liên hệ với UBND Xã Vạn Ninh

Điện thoại:  0333 881 904

Địa Chỉ

Thôn Trung, Xã Vạn Ninh, Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh, Vạn Ninh, Móng Cái, Quảng Ninh, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí công chúng.

Tên: UBND Xã Vạn Ninh

Lĩnh vực hoạt động: Quản lí công chúng

Lĩnh vực:  Cộng đồng & Chính phủ »  Quản lí công chúng

Ngành: Hoạt động quản lý hành chính chung

Bộ quy tắc ISIC  8411

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của UBND Xã Vạn Ninh là bao nhiêu?
Số điện thoại của UBND Xã Vạn Ninh là 0333 881 904.
Q2
UBND Xã Vạn Ninh tọa lạc ở đâu?
UBND Xã Vạn Ninh tọa lạc tại Thôn Trung, Xã Vạn Ninh, Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh, Vạn Ninh, Móng Cái, Quảng Ninh, Vietnam.
Q3
UBND Xã Vạn Ninh có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với UBND Xã Vạn Ninh theo số điện thoại 0333 881 904.