Xưởng Cơ Khí Phan Thanh Tòng


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Xưởng Cơ Khí Phan Thanh Tòng

Điện thoại:  090 860 54 45

Trang web: cokhithanhtong.com.vn

Địa Chỉ

445 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Xưởng Cơ Khí Phan Thanh Tòng đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí đoàn thể.

Tên: Xưởng Cơ Khí Phan Thanh Tòng

Lĩnh vực hoạt động: Quản lí đoàn thể

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Quản lí đoàn thể

Ngành: Hoạt động tư vấn quản lý

Bộ quy tắc ISIC  7020

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Xưởng Cơ Khí Phan Thanh Tòng là bao nhiêu?
Số điện thoại của Xưởng Cơ Khí Phan Thanh Tòng là 090 860 54 45.
Q2
Xưởng Cơ Khí Phan Thanh Tòng tọa lạc ở đâu?
Xưởng Cơ Khí Phan Thanh Tòng tọa lạc tại 445 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Xưởng Cơ Khí Phan Thanh Tòng có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Xưởng Cơ Khí Phan Thanh Tòng theo số điện thoại 090 860 54 45.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Xưởng Cơ Khí Phan Thanh Tòng là gì?
Trang web của Xưởng Cơ Khí Phan Thanh Tòng là cokhithanhtong.com.vn.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa